Nyheter

Hälso- och sjukvårdsbarometern visar ökat förtroende under pandemin

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökar kraftigt under pandemin. 69 procent av invånarna har stort eller ganska stort förtroende för sjukvården i sin region. Det är en ökning med 9 procentenheter från föregående år. Ökningen sker i alla 21 regioner. Detta och mycket annat visar resultatet från Hälso- och sjukvårdsbarometern som bygger på över 50 000 svar. Indikator genomför undersökningen på uppdrag av SKR och svenska regioner. Läs mer på skr.se.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Läs fler av våra nyhetsuppdateringar