Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Under 2019 genomför Indikator Hälso- och sjukvårdsbarometern på uppdrag av SKL. Det är en årlig nationell undersökning som riktar sig till allmänheten med frågor om attityder, förväntningar och erfarenheter av hälso- och sjukvården. Det är en så kallad mixed-mode undersökning där flera metoder används i kombination för att på bästa möjliga sätt nå ut till målgruppen. Datainsamlingen inleds med ett postalt utskick av inbjudan innehållande inloggningsuppgifter till en webbenkät, följt av sms-påminnelser och telefonintervjuer. Det finns även möjlighet att ringa in till Indikator för att svara på enkäten. Resultaten publiceras årligen i en rapport hos SKL.

Leave a Reply