Artiklar

Indikator genomför Nationell Patientenkät inom specialiserad somatisk öppen- och slutenvård

Just nu genomför Indikator Nationell Patientenkät inom specialiserad somatisk öppen- och slutenvård. Alla regioner genomför mätningen vartannat år. Totalt blir ett slumpmässigt urval av cirka 300 000 patienter som nyligen har varit i kontakt med specialiserad somatisk vård inbjudna att delta i undersökningen. Resultat från mätningar inom ramen för Nationell Patientenkät är mycket viktiga. Eftersom de utgör underlag för förbättring och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården.

Du besvarar enkäten på papper eller på webben via patientenkat.indikator.org.

Vill du läsa mer om att delta?

Vill du läsa mer om Nationell Patientenkät?

Indikator-genomför-Nationell-Patientenkät

Läs fler av våra artiklar

Valintegritet i Sverige

Frågor om valintegritet har historiskt sätt inte varit särskilt uppmärksammade i Sverige. Efter stormningen av Kapitolium den 6 januari har

LÄS MER »