Artiklar

Ny SOM-undersökning Coronaviruset

I samband med utbrottet av pandemin 2020 genomförde Indikator under våren en extrainsatt SOM-undersökning med fokus på Coronaviruset på uppdrag av SOM institutet. De senast publicerade resultaten visade på stora förändringar i SOM-undersökningarnas vanligtvis så stabila tidsserier. Detta gav därför intressanta insikter i hur ett samhälle, dess medborgare och åsikter blir påverkade av en kris.

Även denna vår genomför vi en motsvarande SOM-undersökning med fokus på Coronaviruset. Sannolikt kommer den att kunna visa om de stora opinionsförändringarna från förra mätningen kommer att bestå. Eller om opinionen sakteligen återgår till det normala.

Resultaten från undersökningen blir presenterade under hösten 2021.

SOM-undersökning coronaviruset

Läs fler av våra artiklar

Valintegritet i Sverige

Frågor om valintegritet har historiskt sätt inte varit särskilt uppmärksammade i Sverige. Efter stormningen av Kapitolium den 6 januari har

LÄS MER »