Artiklar

Brf Masthugget – Digital årsstämma och medlemsundersökning

Bostadsrättsföreningen Masthugget är Sveriges största bostadsrättsförening med närmare 1 200 bostadsrätter. Precis som många andra verksamheter har bostadsrättsföreningar varit tvungna att anpassa sig till det rådande pandemiläget. Detta innebär bl.a. att föreningens högsta beslutande organ – årsstämman – där viktiga beslut om verksamhet och styrelse fattas, måste hållas digitalt.

Indikator administrerar Brf Masthuggets digitala årsstämma. Det innebär att vi ansvarar för att distribuera årsstämmans handlingar såsom kallelse, årsredovisning och motioner. 

Vill du läsa mer om Brf Masthugget?

Vill du läsa mer om våra andra uppdrag?

masthugget-digital-årsstämma

Läs fler av våra artiklar

Valintegritet i Sverige

Frågor om valintegritet har historiskt sätt inte varit särskilt uppmärksammade i Sverige. Efter stormningen av Kapitolium den 6 januari har

LÄS MER »