Artiklar

WHO uppmärksammar amningsstudie genomförd av Indikator

Under 2020 genomförde Indikator en studie som ligger till grund för Region Skånes arbete med att främja amning. WHO uppmärksammar nu detta arbete i en rapport i samband med den internationella amningsveckan i augusti.

Syftet med amningsstrategin är att stärka amningsvården och göra så att fler får möjlighet att amma. För trots att amning har stora hälsofördelar har amningsfrekvensen minskat på senare år.

Fakta/amning

  • Mot bakgrund av bröstmjölkens hälsofördelar rekommenderar världshälsoorganisationen (WHO) helamning i sex månader och därefter delamning i två år eller längre.
  • Statistiken visar att allt färre svenska barn ammas enligt rekommendationen och minskningen är störst bland de yngsta barnen.
  • I Skåne helammades 15 procent av barnen födda 2017 i sex månader och nästan vart sjätte barn ammades inte alls vid fyra veckors ålder. Detta trots en allt starkare evidens om amningens hälsofördelar för såväl barn som kvinnor på både kort och lång sikt.
  • Amning är ett viktigt område för WHO har tagit fram riktlinjer och rekommendationer om detta.
  • Nationella och regionala utvärderingar av gravidas och nyförlöstas upplevelse av vården i samband med graviditet och förlossning visar att många önskat en bättre amningsförberedelse och mer amningsstöd efter barnets födelse.
  • Region Skånes regionala amningsstrategi syftar till att ge de bästa förutsättningarna till amning för de som vill och önskar. Samtidigt ska de som inte vill eller kan amma få stöd och oberoende information om flaskmatning för en säker uppfödning.

Indikators rapport finner du här.

who logotype

Läs fler av våra artiklar

Valintegritet i Sverige

Frågor om valintegritet har historiskt sätt inte varit särskilt uppmärksammade i Sverige. Efter stormningen av Kapitolium den 6 januari har

LÄS MER »