Indikator Opinion

Väljarbarometer Europaparlamentsvalet

.

Källa: Indikator Opinion, april 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Indikator Opinions väljarbarometer april 2024

.

Källa: Indikator Opinion, april 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

.

Källa: Indikator Opinion, april 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Källa: Indikator Opinion, april 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. Figuren till vänster visar partiernas opinionsutveckling sedan Indikator Opinions decembermätning. Figuren till höger visar partiernas opinionsutveckling sedan riksdagsvalet 2022. 

.

Källa: Indikator Opinion, april 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

.

Källa: Indikator Opinion, april 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

.

Källa: Indikator Opinion, april 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Regeringsutvärdering

.

Källa: Indikator Opinion, april 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Statsministerkampen

.

.

Källa: Indikator Opinion, april 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Viktigaste frågan april 2024

.

Källa: Indikator Opinion, april 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Sakfrågeägarskap

Källa: Indikator Opinion, april 2024. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Fakta om undersökningen

Undersökningen utfördes av Indikator Opinion för Ekot. Den riktade sig till ett slumpmässigt urval av 6943  röstberättigade svenskar över 18 år. Under perioden 28/3 2024 till 22/4 2024 samlades 2584 svar in, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 38%. Svar insamlades via en kort postal enkät. Svarspersonerna hade också alternativet att svara via webben eller ringa in och besvara undersökningen via telefon. 

Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?”. De som inte kunde eller ville ange röstningsintention fick frågan om vilket parti tycker bäst om. Resultaten har viktats mot offentlig statistik gällande kön, ålder och partival från 2022 års riksdagsval.