Indikator Opinion

Indikator Opinions väljarbarometer december 2023

.

Källa: Indikator Opinion, december 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

.

Källa: Indikator Opinion, december 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Källa: Indikator Opinion, december 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. Figuren till vänster visar partiernas opinionsutveckling sedan Indikator Opinions novembermätning. Figuren till höger visar partiernas opinionsutveckling sedan riksdagsvalet 2022. 

.

Källa: Indikator Opinion, december 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

.

Källa: Indikator Opinion, december 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

.

Källa: Indikator Opinion, december 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

2023 vs 2024

.

Källa: Indikator Opinion, november 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Frågan som svarspersonerna fick ta ställning till var “Om du jämför med år 2023, hur tror du då att år 2024 blir när det kommer till följande?” där svarsalternativen var Sämre än 2023, Samma som 2023 och Bättre än 2023. Antalet svarande varierar något mellan de olika frågorna mellan 2362 och 2386.

Partiledarförtroende

.

Källa: Indikator Opinion, november 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Frågan som ställdes var: “Hur stort förtroende har du för följande partiledare?” följt av en lista med respektive partiledare/språkrör. Svarsalternativen var Mycket stort; Ganska stort; Ganska litet; Mycket litet samt alternativen Känner ej till personen.  

.

Fakta om undersökningen

Undersökningen utfördes av Indikator Opinion för Ekot. Den riktade sig till ett slumpmässigt urval av 6759  röstberättigade svenskar över 18 år. Under perioden 7/12 2023 till 2/1 2024 samlades 2468 svar in, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 37%. Svar insamlades via en kort postal enkät. Svarspersonerna hade också alternativet att svara via webben eller ringa in och besvara undersökningen via telefon.

De respondenter som inte besvarat enkäten och där det gick att koppla ett telefonnummer, fick påminnelser via SMS med information om undersökningen och en direktlänk till webbenkäten. Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?”. De som inte kunde eller ville ange röstningsintention fick frågan om vilket parti tycker bäst om. Resultaten har viktats mot offentlig statistik gällande kön, ålder och partival från 2022 års riksdagsval.