Indikator Opinion SR September 2023

Indikator Opinions väljarbarometer september 2023

sr partisympati
indikator opinions väljarbarometer
partisympati sveriges radio
partisympati sr

Partiledarförtroende

Regeringsutvärdering

Statsministerkampen

Stapeldiagram över resultat på frågan "Vem skulle du vilja ha som statsminister?". Magdalena Andersson 48%, Ulf Kristersson 22%, Jimmie Åkesson 13%, Ingen av personerna 17%.

Fakta om undersökningen

Undersökningen utfördes av Indikator Opinion för Ekot. Den riktade sig till ett slumpmässigt urval av 6930 röstberättigade svenskar mellan 18 och 80 år. Under perioden 1/9 till 22/9 samlades 2265 svar in, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 33%. Svar insamlades via en kort postal enkät. Svarspersonerna hade också alternativet att svara via webben eller ringa in och besvara undersökningen via telefon. 

De respondenter som inte besvarat enkäten och där det gick att koppla ett telefonnummer till dem, fick påminnelser via SMS med information om undersökningen och en direktlänk till webbenkäten. Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?”. De som inte kunde eller ville ange röstningsintention fick frågan om vilket parti tycker bäst om. Resultaten har viktats mot offentlig statistik gällande kön, ålder och partival från 2022 års riksdagsval.

Om Indikator Opinion

Indikator Opinion består av experter som ägnat hela sin yrkeskarriär åt att försöka förstå, analysera och förklara åsikter och väljarbeteende hos svenska folket. Vi drivs av nyfikenheten att förklara varför människor tycker, agerar och röstar som de gör samt hur vi på ett effektivt och tillförlitligt sätt kan mäta den svenska opinionen. Vi är skolade av Sveriges ledande valforskare i den stolta forskningstraditionen på det Svenska Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet och våra undersökningar genomförs och analyseras uteslutande med vetenskapliga metoder. Läs mer här. 

Indikator opinion

Kontakt

Per
Oleskog Tryggvason

Opinionschef, fil dr

076- 028 08 36
per.oleskog.tryggvason@indikator.org

Läs mer på Sveriges Radio
Tidigare resultat