Indikator Opinion

Indikator Opinions väljarbarometer november 2023

.

Källa: Indikator Opinion, november 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

.

Källa: Indikator Opinion, november 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Källa: Indikator Opinion, november 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. Figuren till vänster visar partiernas opinionsutveckling sedan Indikator Opinions oktobermätning. Figuren till höger visar partiernas opinionsutveckling sedan riksdagsvalet 2022. 

.

Källa: Indikator Opinion, november 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Statsministerkampen

.

Källa: Indikator Opinion, november 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

.

Källa: Indikator Opinion, november 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Regeringsfrågan

Källa: Indikator Opinion, november 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Källa: Indikator Opinion, november 2023. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. 

Fakta om undersökningen

Undersökningen utfördes av Indikator Opinion för Ekot. Den riktade sig till ett slumpmässigt urval av 6922 röstberättigade svenskar mellan 18 och 80 år. Under perioden 3/11 till 27/11 samlades 2596 svar in, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 38%. Svar insamlades via en kort postal enkät. Svarspersonerna hade också alternativet att svara via webben eller ringa in och besvara undersökningen via telefon.

De respondenter som inte besvarat enkäten och där det gick att koppla ett telefonnummer, fick påminnelser via SMS med information om undersökningen och en direktlänk till webbenkäten. Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?”. De som inte kunde eller ville ange röstningsintention fick frågan om vilket parti tycker bäst om. Resultaten har viktats mot offentlig statistik gällande kön, ålder och partival från 2022 års riksdagsval.